ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Publicat
5 Noiembrie 2012
pdf
Formate
Executive summary in 25 languages
Descarcă

Sumar

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  110
  Nr. referință: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Nr. catalog: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  ef12611
  Catalogue info

  Raportul ERM 2012 - După restructurare: piețele muncii, condițiile de muncă și nivelul de satisfacție cu privire la viața personală - Rezumat

  Autor(i): 
  Eurofound
  Raportul ERM 2012 se concentrează asupra consecințelor restructurării pentru angajați. Sunt analizate cazurile angajaților care și-au pierdut locul de muncă la debutul crizei economice, câţi dintre aceștia și-au găsit un nou loc de muncă și ce impact au avut pierderea locului de muncă și angajarea ulterioară asupra situației lor personale generale și asupra satisfacției cu privire la viață. De asemenea, raportul analizează impactul asupra condițiilor de muncă pentru angajații care continuă să lucreze în cadrul întreprinderilor restructurate. Cele două categorii analizate, persoanele care și-au pierdut locul de muncă și persoanele care și-au păstrat locul de muncă în cadrul întreprinderilor restructurate, nu au mai fost analizate până în prezent pe baza unor seturi de date comune și reprezentative la nivelul UE. Raportul oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu a restructurării recente folosind baza de date ERM. Deși numărul de locuri de muncă pierdute prin restructurare a scăzut de la nivelul de vârf din 2009, acesta încă este mai mare decât anunțurile privind locurile de muncă create. Mai multe cazuri recente atestă probleme grave în sectorul cândva foarte promițător al energiei alternative din Europa. Rezultatele arată că o mare parte din locurile de muncă create recent sunt în sectorul hotelier și cel al comerțului cu amănuntul.


  Disponibil pentru descărcare în 25 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou