ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Actualizat
12 Martie 2015
Publicat
04 Martie 2015
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  Raportul anual al ERM 2014: Restructurarea în sectorul public

  Authors: 
  Eurofound

  Raportul pentru anul 2014 al Monitorului European al Restructurărilor explorează transformarea rapidă a sectorului public din Europa de la începutul crizei financiare în anul 2008. Inițial, expansiunea ocupării forței de muncă în acest sector a contribuit la stabilizarea economiei Europei, în timp ce sectorul privat se confrunta cu pierderi considerabile de locuri de muncă. Totuși, măsurile de austeritate ulterioare (sau consolidarea fiscală) au generat restructurări la scară largă în sectorul public. Înghețarea angajărilor a însemnat că forța de muncă din sectorul public s-a redus și a devenit semnificativ mai vârstnică, cu mai mulți lucrători de sex feminin. Lipsa de siguranță a locului de muncă înseamnă că munca în sectorul public nu mai este la fel de atractivă. Raportul descrie diversele instrumente introduse de autoritățile publice, precum înghețările salariale, reducerea numărului de locuri de muncă/disponibilizările și pensionarea graduală/anticipată, dar și forme alternative, cum sunt împărțirea unui loc de muncă și redistribuirea. Dezvoltarea de noi forme de ocupare a forței de muncă în sectorul public – de exemplu, utilizarea contractelor în care nu se menționează numărul de ore – este documentată într-o serie de cazuri la nivel național. În sfârșit, raportul analizează impactul global al restructurării asupra „celor care rămân” și asupra „celor care pleacă”.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou