O noua modificare a Codului Muncii

Precizare privind răspunderea: Aceste informaţii sunt difuzate ca un serviciu către public; ele nu au fost elaborate sau aprobate de către Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. Responsabilitatea pentru conţinut aparţine exclusiv autorilor.

În procesul de intensificare si accelerare a finalizarii transpunerii acquis-ului comunitar referitor la politica sociala si ocuparea fortei de munca, Guvernul român a promovat o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii. Este vorba în principal de alinierea prevederilor referitoare la concedierile colective, contractele individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata si principiul remunerarii egale.

Motivatie si domenii vizate

În ianuarie 2005, initiativa Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF) de modificare a Codului Muncii (RO0502102F) s-a concretizat, printr-o ordonanta de urgenta, adoptata dupa negocieri îndelungate cu organizatiile sindicale si patronale reprezentative. În iulie acelasi an, ordonanta a fost publicata, cu schimbari substantiale, neagreate în totalitate de partenerii sociali (RO0507102F).

Actualul proiect de ordonanta de urgenta, vizând alte modificari si completari ale Codului Muncii, a fost publicat pe site-ul MMSSF si supus dezbaterii publice la data de 31 iulie 2006.

Ultimul act normativ urmareste, în principal, eliminarea deficientelor semnalate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, publicat în data de 16 mai 2006. Conform obligatiilor asumate pentru integrarea în Uniunea Europeana, modificarea si completarea Codului Muncii ar trebui sa fie finalizata pâna la începutul lunii septembrie.

Prin noul proiect sunt propuse, în esenta, modificari, completari si clarificari ce vizeaza alinierea la legislatia comunitara pentru:

  • procedura concedierilor colective;
  • contractul individual de munca pe durata determinata;
  • contractul individual de munca cu timp partial;
  • principiul remunerarii egale.

Continutul schimbarilor propuse de Guvern

În domeniul concedierilor colective sunt propuse modificari ce privesc:

  • o relaxare a definitiei acestora, prin renuntarea la invocarea existentei unor probleme economice ale angajatorului;
  • luarea în calculul efectivului de salariati concediati colectiv si a unui numar de minimum 5 persoane carora, la propunerea angajatorului si cu acordul partilor, le-au încetat contractele individuale;
  • o procedura mai clara si simplificata ce asigura sindicatelor posibilitatea de a-si exprima parerea în privinta concedierilor colective.

Conform noilor propuneri pentru salariatii cu contract individual de munca pe perioada determinata, angajatorii vor fi obligati sa-i informeze despre locurile de munca vacante (sau care vor deveni vacante), corespunzator pregatirii lor. De asemenea, angajatorul este obligat sa asigure acestor salariati accesul la respectivele locuri de munca, în conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata.

Sunt propuse, de asemenea noi reglementari privind contractul individual de munca cu timp partial. Limitarea programului de lucru la cel putin doua ore pe zi si 10 ore pe saptamâna este eliminata. Conform noilor reglementari, salariatul cu timp partial este cel al carui timp normal de lucru, calculat pe o baza saptamânala sau ca medie pe o perioada de angajare de pâna la un an, este mai mic decât programul comparabil normal de lucru al unui lucrator cu norma întreaga.

Principiul remunerarii egale pentru munca egala, din vechea varianta a Codului muncii, este completat cu garantarea platii pentru munca egala sau de valoare egala; acest aspect era reglementat, de o maniera neclara în legislatia româneasca, numai prin Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati.

În fine, sunt propuse si definitii, mai clare, ale timpului de munca si ale timpului de repaus si modificarea perioadei de referinta pentru calculul duratei normale a timpului de lucru pentru salariatii care lucreaza noaptea.

Reactiile partenerilor sociali

Dupa ce a fost maltratat prin modificari facute la presiunea Fondului Monetar International ( International Monetary Fund, IMF) si a Bancii Mondiale ( World Bank, WB), Codul Muncii redevine european, opineaza Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical (BNS)

Sapte din organizatiile patronale reprezentative la nivel national reunite în Alianta Confederatiilor Patronale din România (ACPR), au transmis, la data de 9 august, MMSSF propriile propuneri de modificare a Codului Muncii, care în mare parte nu concorda cu cele formulate de minister. În opinia patronatelor, propunerile formulate pot contribui în mod substantial, în special în domeniul concedierilor colective, la îmbunatatirea proiectului de OUG initiat de MMSSF si la asezarea Codului Muncii în deplina concordanta cu acquis-ul comunitar si cu Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (International Labour Organisation, ILO).

Pe lânga acestea, pentru derularea unor consultari reale cu partenerii sociali, patronatele solicita constituirea unei Comisii tehnice tripartite, care sa discute si sa redacteze modificarile necesare unei îmbunatatiri efective a Codului Muncii.

Dr. Constantin Ciutacu, Institutul de Economie Nationala, Academia Româna

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Adaugă comentariu nou