Puncte de vedere ale patronatelor privind contractul colectiv de munca unic la nivel national

Precizare privind răspunderea: Aceste informaţii sunt difuzate ca un serviciu către public; ele nu au fost elaborate sau aprobate de către Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. Responsabilitatea pentru conţinut aparţine exclusiv autorilor.

Propunerile formulate de structura patronala Alianta Confederatiilor Patronale din România sunt destinate sa asigure o cât mai buna corespondenta între Codul muncii si continutul contractului colectiv de munca la nivel national.

Alianta Confederatiilor Patronale din România (ACPR) (RO0609039I) a prezentat o lista cu 14 propuneri, destinate negocierii noului contract colectiv de munca la nivel national pe perioada 2007-2008.

Clauza de neconcurenta

Prima dintre propuneri se refera la clauza de neconcurenta care lipseste din contractul actual.

Prin Codul muncii, clauza de neconcurenta are efecte numai daca aceasta este prevazuta în contractul individual de munca, iar patronatele propun înscrierea în aceste contracte a activitatilor interzise salariatului dupa încetarea angajarii.

Clauza genereaza efecte pe o durata de maximum doi ani de la data încetarii contractului individual de munca iar salariatul va primi cel putin 50% din media salariului lunar brut pe ultimele sase luni anterioare datei încetarii contractului, suma ce reprezinta o cheltuiala deductibila din profitul impozabil al angajatorului.

Contractele individuale de munca

Patru propuneri se refera contractul individual de munca: încetarea acestuia pe perioada angajarii de proba, înscrisa în Codul muncii si pentru care patronatele solicita completarea contractului colectiv; se propune introducerea unei noi prevederi referitoare la suspendarea contractului individual pentru absente nemotivate; patronatele propun si inserarea în contractul colectiv de munca a unui nou articol prin care procedura de evaluare a salariatilor, aplicabila în cazul concedierii pe motive de necorespundere profesionala se va stabili prin contractele colective de ramura si prin regulament intern.

Deoarece în vechiul contract colectiv nu exista nici o prevedere referitoare la încheierea contractului individual de munca pe o durata determinata, patronatele propun introducerea în contractul colectiv de munca a unui articol, cu urmatorul continut: contractul individual de munca poate fi încheiat pentru o durata determinata, pentru desfasurarea lucrarilor sau programelor având o perioada determinata.

Concedieri colective

În Codul muncii actual, exista o prevedere prin care angajatorul nu poate face timp de noua luni noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati. Daca în aceasta perioada se reiau activitatile, a caror încetare a condus la concedieri, angajatorul este obligat sa trimita o comunicare scrisa salariatilor concediati, prin care sa-i invite la reangajare, fara examen sau concurs, pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior. Salariatii au la dispozitie un termen de maxim 10 zile lucratoare pentru a-si exprima expres consimtamântul cu privire la locul de munca oferit.

Patronatele au propus introducerea acestor prevederi, printr-un nou articol în contractul colectiv de munca unic la nivel national.

Tot în legatura cu concedierile colective, în noul Cod al muncii se prevede ca ulterior consultarii cu sindicatele sau reprezentantii salariatilor, angajatorul va notifica cu 30 zile calendaristice înainte de emiterea deciziei de concediere, inspectoratul teritorial de munca si agentia de ocupare si formare profesionala. O copie a acestei notificari se transmite la aceeasi data si sindicatelor sau reprezentantilor salariatilor.

Având în vedere ca, în vechiul contract, în functie de numarul de salariati din întreprinderile afectate, termenul de notificare era de 45, 60 si 90 zile înainte de decizie, patronatele solicita ca notificarea sa fie în acord cu noile prevederi din Codul muncii.

Timpul de munca

În legatura cu durata legala a timpului de munca suplimentar, patronatele propun: sporirea de la 11 la 13 a numarului ramurilor si activitatilor pentru care perioada de referinta luata în calcul în stabilirea duratei mai mari a zilei si saptamânii de lucru sa fie de trei pâna la 12 luni (este vorba, în plus de: industria textila, confectii si îmbracaminte si electricitate) (RO0605019I); munca suplimentara urmeaza sa fie remunerata în plus cu 75% pentru zilele normale si cu cel putin 100% pentru munca în zilele de sarbatoare si nu cu 50% spor la salariu de baza pentru timpul ce depaseste 120 ore/an/salariat peste durata legala. Prin vechiul contract, exista posibilitatea ca angajatorul sa poata acorda concediu fara plata pentru maxim 15 zile pentru întreruperea temporara a activitatii, fapt care este considerat ilegal de catre patronate, întrucât nu este înscris în Codul muncii.

Provocari pentru sindicate

Alte propuneri ale patronatelor se refera la: eliminarea din contractele colective de munca la nivel de unitate a unei prevederi prin care salariatii, altii decât membrii de sindicat, platesc pâna la 0,3% din salariul lunar pentru negocieri colective, fapt ce încalca libertatea de asociere în sindicate si îi obliga pe sindicalisti la plata cotizatiei, întrucât încetarea acestei plati este conditionata de dobândirea calitatii de membru de sindicat; tot astfel, deducerea fiscala a cotizatiei sindicale din venitul lunar al salariatilor este ilegala si trebuie eliminata.

În fine, patronatele propun si includerea în contractul colectiv de munca unic la nivel national a noilor prevederi legale privind constituirea si utilizarea fondului de garantare a creantelor salariale si a celor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea în munca.

Dr.Constantin Ciutacu, Institutul de Economie Nationala

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Adaugă comentariu nou