Condiţiile de muncă ale unei forţe de muncă îmbătrânite - Rezumat

În urma sondajului din 2005, Eurofound a realizat o analiză amănunţită a constatărilor sale cu privire la temele cheie legate de condiţiile de muncă din UE. Una dintre temele explorate a fost forţa de muncă îmbătrânită şi implicaţiile ample ale acesteia pentru societate şi piaţa forţei de muncă în general. Cercetările au evidenţiat patru factori care sunt esenţiali în conturarea structurii pe vârste a forţei de muncă din Europa: asigurarea dezvoltării carierei şi a siguranţei ocupării forţei de muncă; menţinerea şi promovarea sănătăţii şi a bunăstării lucrătorilor; dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor, precum şi reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională. Această broşură prezintă pe scurt principalele probleme pe care le pune îmbătrânirea forţei de muncă şi prezintă succint principalele rezultate ale cercetărilor.Descărcare PDF: RO (pdf 48.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou