Modificări ale structurii locurilor de muncă în Europa în timpul Marii Recesiuni - Rezumat

Acest raport descrie impactul recesiunii asupra ocupării forţei de muncă în UE27, identificând modificările în ceea ce priveşte nivelurile ocupării forţei de muncă între al doilea trimestru al anului 2010 şi al doilea trimestru al anului 2008 şi arătând modul în care aceste modificări au fost distribuite de-a lungul spectrului salarial. Raportul constată că ocuparea forţei de muncă a continuat să crească în legătură cu locurile de muncă remunerate la un nivel ridicat, în mare parte în ceea ce priveşte serviciile bazate pe cunoaştere şi serviciile comerciale. În acelaşi timp, pierderile de locuri de muncă remunerate la nivel mediu în sectorul construcţiilor şi producţiei au condus la o diminuare a ocupării forţei de muncă în partea mediană a spectrului salarial. Bărbaţii au pierdut mai multe locuri de muncă decât femeile, în timp ce lucrătorii în vârstă au beneficiat cel mai mult de crearea de locuri de muncă. În timp ce munca pe bază de fracţiune de normă s-a extins de-a lungul spectrului salarial, cea mai mare parte a ocupării forţei de muncă începând din 2009 s-a înregistrat în legătură cu locurile de muncă temporare (cu un nivel mai scăzut de remunerare).Descărcare PDF: RO (pdf 47.43 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou