Polarizarea ocupării forţei de muncă şi calitatea locurilor de muncă în timpul crizei: Observatorul European al locurilor de muncă 2013

Acest raport descrie modificările structurale recente în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă pe pieţele europene ale muncii, în timpul recesiunii din 2008-2009 şi ulterior. Se constată că eliminarea de locuri de muncă în întreaga Europă în timpul recesiunii a avut un efect puternic polarizant în termeni de structură salarială în 2010–2012. O abordare care porneşte de la locurile de muncă identifică modul în care schimbările nete în materie de ocupare a forţei de muncă la nivelul statelor membre şi al UE au fost distribuite între locurile de muncă de la diferitele niveluri ale spectrului salarial. Două criterii alternative pentru clasificarea locurilor de muncă se bazează pe nivelul mediu de studii al ocupanţilor locurilor de muncă şi pe o măsură multidimensională a calităţii locului de muncă, indexul de calitate neasociat remunerării. Acest nou index, obţinut din datele obţinute în urma celui de-al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă se bazează pe agregarea informaţiilor referitoare la o gamă largă de caracteristici ale locurilor de muncă pe care oamenii de ştiinţă le asociază bunăstării lucrătorilor.Descărcare PDF: RO (pdf 43.49 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou