Restructurarea în IMM-urile din Europa

Restructurarea este parte integrantă a mediului economic din Europa, deoarece multe întreprinderi trebuie să se adapteze la condiţiile în schimbare în încercarea de a rămâne durabile şi competitive. Majoritatea politicilor de până în prezent se concentrează pe restructurare în întreprinderile mari. Având în vedere importanţa relativă a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care reprezintă peste 99% din întreprinderile europene şi ocupă aproximativ 66% din forţa de muncă în sectorul privat, factorii de decizie de la toate nivelurile trebuie să înţeleagă dificultăţile specifice cu care se confruntă întreprinderile mai mici, pentru a putea oferi o susţinere adecvată acestei coloane vertebrale a economiei europene. Pe baza informaţiilor obţinute din 85 de studii de caz din toate statele membre ale UE şi din alte surse, raportul subliniază caracteristicile specifice IMM-urilor în anticiparea şi gestionarea restructurării, apreciază principalele motoare ale schimbării şi analizează factorii care influenţează reuşita restructurărilor. Acesta oferă o imagine cuprinzătoare şi comparativă a modului în care restructurarea afectează lucrătorii şi întreprinderea însăşi şi prezintă mai multe indicii pentru elaborarea politicilor, în vederea acţiunilor viitoare.Descărcare PDF: RO (pdf 43.24 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou