Evoluții ale timpului de lucru în secolul 21: durata și reglementarea acestuia în UE

Prezentul raport analizează principalele tendințe și jaloane care caracterizează evoluția celor mai importante aspecte ale chestiunii timpului de lucru convenit în mod colectiv în Uniunea Europeană în primul deceniu al secolului 21. Bazându-se în primul rând pe informațiile colectate de Eurofound din toate statele membre și din Norvegia, raportul se axează în special pe cinci sectoare: sectorul produselor chimice, sectorul prelucrării metalelor, sectorul bancar, sectorul comerțului cu amănuntul și sectorul administrației publice. Raportul descrie regimurile instituționale de reglementare și evaluează modul în care au evoluat programul de lucru convenit în mod colectiv (numărul orelor estimate că vor fi petrecute la locul de muncă, conform contractelor colective de muncă sau după cum s-a convenit între angajatori și angajați) și programul normal de lucru (orele petrecute de obicei efectiv în cadrul activităților de la locul de muncă) în perioada 1999-2014. Raportul indică tensiunea care există între presiunea de a avea un program de lucru mai scurt, pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată și starea de sănătate a lucrătorilor, și nevoia unui program de lucru flexibil pentru a putea răspunde cerințelor economie mondiale moderne.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou