Efectele asupra ocupării forței de muncă ale reducerii costurilor nesalariale ale forței de muncă suportate de angajator

Reducerea impozitării muncii sau oferirea de stimulente pentru a angaja noi lucrători ar putea motiva angajatorii fie să păstreze angajați care altfel ar fi fost concediați, fie să creeze noi locuri de muncă. De la declanșarea crizei financiare în 2008, ambele tipuri de măsuri au fost introduse în multe state membre ale UE. Prezentul raport analizează eficacitatea măsurilor menite să reducă partea angajatorului din sarcina fiscală într-un efort de a stimula rezultate pozitive pe piața forței de muncă. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra reformelor adoptate începând cu anul 2008 în statele membre ale UE pentru a stimula cererea de forță de muncă, cu accent pe politicile care vizează reducerea costului cu forța de muncă pentru angajatori. Raportul analizează eficacitatea modificărilor contribuțiilor angajatorului la sistemul de asigurări sociale, a impozitelor pe masa salarială ale angajatorului și a stimulentelor pentru angajatori echivalente funcțional ca intervenții de politică ce creează locuri de muncă. Concluziile prezintă date contradictorii privind efectele pozitive asupra ocupării forței de muncă ale reformelor politice relevante, dar sugerează că măsurile care vizează grupuri specifice de lucrători sunt mai susceptibile să aibă succes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou