Mobilitatea socială în Uniunea Europeană

Cetățenii UE sunt din ce în ce mai preocupați de faptul că tinerii de astăzi vor avea mai puține posibilități de ascensiune socială decât generația părinților lor. Raportul de față prezintă modelele de mobilitate socială între generații existente în țările UE. Se analizează mai întâi mobilitatea socială absolută – modul în care s-au schimbat societățile din punct de vedere al schimbărilor structurale și ocupaționale și al progresului la nivel de societate. În continuare, se abordează problematica mobilității sociale relative („fluiditatea socială”) – adică a posibilităților pe care le au oamenii de a trece de la o categorie profesională la alta. Problema mobilității sociale recente este studiată cu ajutorul datelor rezultate din Ancheta socială europeană (European Social Survey – ESS) și al constatărilor Rețelei Eurofound de corespondenți europeni din statele membre ale UE. De asemenea, raportul analizează discursul actual în materie de politici, cercetând în ce măsură s-a regăsit mobilitatea socială pe agenda politică din diferite state membre și cum a fost încadrat și discutat acest subiect. În continuare, se examinează obstacolele în calea egalității de șanse și politicile de promovare a acesteia. La final, raportul pune în discuție evoluțiile din ultimul deceniu care ar putea favoriza mobilitatea socială în copilărie, în educația timpurie, în școli, în învățământul terțiar și pe piața forței de muncă.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou