Industrial relations

Cartografierea tipurilor de relații de muncă: aplicarea cadrului analitic al Eurofound

În raportul Eurofound din 2016, intitulat „Cartografierea principalelor dimensiuni ale relațiilor de muncă din Europa”, sunt identificate patru dimensiuni principale ale relațiilor de muncă: democrația industrială, competitivitatea industrială, justiția socială și calitatea muncii și a locurilor de muncă. Prezentul raport duce mai departe studiul anterior și realizează un tablou de bord alcătuit din 45 de indicatori, menit să evalueze modalitatea și măsura în care cadrul conceptual al acestor dimensiuni principale poate fi aplicat la nivel național. Indicatorii au fost testați în statele membre de către rețeaua Eurofound a corespondenților europeni și sunt suficient de preciși atunci când sunt utilizați pentru cartografierea caracteristicilor și a tendințelor predominante în cadrul sistemelor naționale de relații de muncă. Studiul confirmă faptul că un tablou de bord cu indicatori care pot să măsoare și să sintetizeze cu precizie realitatea complexă a relațiilor de muncă din întreaga Uniune Europeană constituie un instrument valoros de cercetare comparativă și o unealtă utilă în sprijinul factorilor de decizie, al partenerilor sociali și al părților interesate. Raportul prezintă o serie de opțiuni pentru dezvoltarea în continuare a acestei abordări conceptuale.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou