Industrial relations

Măsurarea diversității relațiilor de muncă în Europa: o analiză cantitativă

Cercetarea anterioară Eurofound a identificat patru dimensiuni principale ale relațiilor de muncă: democrația industrială, competitivitatea industrială, justiția socială și calitatea muncii și ocupării forței de muncă. Obiectivul acestui raport este de a crea un set de indicatori care să măsoare performanța unei țări în ceea ce privește relațiile de muncă din punctul de vedere al acestor patru dimensiuni și de a elabora o tipologie de sisteme de relații de muncă, care să permită o analiză comparativă între țări a tendințelor. Raportul se axează în mod special pe democrația industrială, văzută în acest context ca fiind dimensiunea principală a relațiilor de muncă și cel mai de dorit model de guvernanță a muncii și a ocupării forței de muncă.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou