Industrial relations

Măsurarea diversității relațiilor de muncă în Europa: o analiză cantitativă

Printer-friendly version

Cercetarea anterioară Eurofound a identificat patru dimensiuni principale ale relațiilor de muncă: democrația industrială, competitivitatea industrială, justiția socială și calitatea muncii și ocupării forței de muncă. Obiectivul acestui raport este de a crea un set de indicatori care să măsoare performanța unei țări în ceea ce privește relațiile de muncă din punctul de vedere al acestor patru dimensiuni și de a elabora o tipologie de sisteme de relații de muncă, care să permită o analiză comparativă între țări a tendințelor. Raportul se axează în mod special pe democrația industrială, văzută în acest context ca fiind dimensiunea principală a relațiilor de muncă și cel mai de dorit model de guvernanță a muncii și a ocupării forței de muncă.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely