Quality of life

Viața și societatea în țările candidate la UE

Acest raport prezintă o imagine de ansamblu a condițiilor de viață din cele cinci țări candidate la UE în prezent — Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Raportul se bazează pe rezultatele Sondajului european privind calitatea vieții (EQLS) din 2016 și acoperă trei mari domenii: calitatea vieții, calitatea serviciilor publice și calitatea societății. Raportul conține un capitol introductiv și cinci profiluri de țară.

Rezultatele sondajului sunt relevante atât din perspectivă națională, cât și în contextul domeniilor abordate în procesul de extindere a UE. Ele sunt instructive și în contextul mai larg al obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care țările le evaluează uneori cu dificultate din cauza lipsei unor măsuri de monitorizare cuprinzătoare. Rezultatele EQLS arată că unele aspecte ale calității vieții sunt similare în toate țările candidate. La o serie de indicatori, țările candidate obțin rezultate mai mici decât media UE28, însă calitatea anumitor servicii publice este relativ bine clasificată în aceste țări.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou