Anticipating and managing the impact of change

Era digitală: Implicațiile automatizării, digitalizării și platformelor digitale asupra muncii și ocupării forței de muncă

Flagship report
Publicat
15 Decembrie 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Descarcă
Autor(i): 
Mandl, Irene

Principalele constatări

 • Pentru a se asigura că Europa nu rămâne în urma altor regiuni ale lumii și că profită de beneficiile digitalizării, factorii responsabili de elaborarea politicilor ar trebui să analizeze modalitățile de sprijinire în continuare a digitalizării întreprinderilor europene. Aceștia ar trebui să aibă în vedere, de exemplu, sprijinul financiar, schimbul de cazuri de utilizare privind implementarea digitalizării și facilitarea cooperării în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea tehnologiilor. O oportunitate în acest sens o reprezintă sprijinul acordat de stat legat de Mecanismul de redresare și reziliență al Comisiei Europene.
Read more
 • Pentru a se asigura că Europa nu rămâne în urma altor regiuni ale lumii și că profită de beneficiile digitalizării, factorii responsabili de elaborarea politicilor ar trebui să analizeze modalitățile de sprijinire în continuare a digitalizării întreprinderilor europene. Aceștia ar trebui să aibă în vedere, de exemplu, sprijinul financiar, schimbul de cazuri de utilizare privind implementarea digitalizării și facilitarea cooperării în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea tehnologiilor. O oportunitate în acest sens o reprezintă sprijinul acordat de stat legat de Mecanismul de redresare și reziliență al Comisiei Europene.
 • Ar trebui să se acorde o atenție specială sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (în conformitate cu viziunea pentru deceniul digital al Europei), precum și a anumitor sectoare și state membre care trebuie să accelereze ritmul de digitalizare.
 • Instrumentele de anticipare a nevoilor de competențe, cum ar fi Panorama competențelor elaborată de Cedefop la nivelul UE sau instrumente similare din statele membre, ar trebui menținute și, dacă este necesar, dezvoltate în continuare pentru a se concentra pe nevoile de competențe în era digitală.
 • Ar trebui analizate căile de dotare cu competențe relevante a grupurilor vulnerabile (cum ar fi lucrătorii în vârstă sau cei cu un nivel scăzut de instruire formală), în conformitate cu Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și cu Noua agendă pentru competențe în Europa. În același timp, managerii trebuie să fie instruiți cu privire la particularitățile de organizare a muncii și de gestionare a personalului în era digitală. Pentru lucrătorii afectați de disponibilizări, Fondul european de ajustare la globalizare poate juca un rol în sprijinirea reconversiei lor profesionale și a actualizării competențelor lor.
 • Instrumentele de alertă timpurie ar trebui utilizate pentru a avertiza factorii responsabili de elaborarea politicilor cu privire la tendințele de scădere a calității locurilor de muncă ca rezultat al adoptării tehnologiilor digitale, inclusiv cu privire la o potențială clasificare eronată a statutului profesional. Factorii responsabili de elaborarea politicilor ar trebui să analizeze cauzele unor astfel de evoluții și impactul lor asupra întreprinderilor și a lucrătorilor, ca bază pentru elaborarea de politici în cunoștință de cauză.
Read less

Sumar

Schimbările tehnologice se accelerează pe măsură ce se extinde capacitatea dispozitivelor electronice de a stoca, prelucra și comunica informații în format digital. Digitalizarea transformă economia și piețele muncii din UE: aproape o treime din locurile de muncă din UE sunt clasificate ca fiind Read more

Schimbările tehnologice se accelerează pe măsură ce se extinde capacitatea dispozitivelor electronice de a stoca, prelucra și comunica informații în format digital. Digitalizarea transformă economia și piețele muncii din UE: aproape o treime din locurile de muncă din UE sunt clasificate ca fiind puternic digitalizate. Care sunt implicațiile revoluției digitale pentru ocuparea forței de muncă și pentru muncă? Și cum ar putea afecta dialogul social?

Eurofound a elaborat o lucrare pentru a analiza aceste chestiuni. Lucrarea este structurată în jurul a trei vectori de schimbare în domeniul digitalizării – automatizare, digitalizare și platforme digitale – care au impact asupra ocupării forței de muncă și condițiilor de muncă și dialogului social. Principalele rezultate ale acestei cercetări au fost compilate în resursa online „The digital age: Automation, digitisation and platforms” (Era digitală: Automatizare, digitalizare și platforme digitale). Prezentul raport se bazează pe această resursă pentru a oferi o sinteză a constatărilor și a indiciilor pentru elaborarea politicilor.

Read less

Formats and languages

 • Raport

  Nr. pagini: 
  34
  Nr. referință: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Nr. catalog: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Era digitală: Implicațiile automatizării, digitalizării și platformelor digitale asupra muncii și ocupării forței de muncă

  Autor(i): 
  Mandl, Irene

  Formate

  Mod de citare publicație: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Era digitală: Implicațiile automatizării, digitalizării și platformelor digitale asupra muncii și ocupării forței de muncă

  Autor(i): 
  Eurofound

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Cercetările efectuate înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 și publicate ulterior pot include date referitoare la cele 28 de state membre ale UE. În lipsa unor indicații contrare, după această dată, cercetările vor lua în considerare numai cele 27 de state membre ale UE (UE28 minus Regatul Unit).

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou