Restructurarea companiilor

Information sheet
Publicat
12 Septembrie 2005
pdf
Formats and languages
 • Descarcă
Autor(i): 
Eurofound

Sumar

Restructurarea companiilor este o soluøie modernå pentru anticiparea μi gestionarea schimbårii. Aceasta abordeazå simultan chestiuni economice, sociale μi de mediu, adesea într-un context transnaøional. În anii ’90, restructurarea companiilor a devenit o trRead more
Restructurarea companiilor este o soluøie modernå pentru anticiparea μi gestionarea schimbårii. Aceasta abordeazå simultan chestiuni economice, sociale μi de mediu, adesea într-un context transnaøional. În anii ’90, restructurarea companiilor a devenit o tråsåturå distinctivå a peisajului economic european. Aståzi, întreprinderile trebuie så se adapteze continuu, în funcøie de tendinøele μi presiunile pieøei, pentru a-μi påstra avantajul concurenøial. Reducerea mårimii întreprinderii, externalizarea μi concedierile fac parte dintre reacøiile tradiøionale în faøa unui climat economic fragil μi a incertitudinilor. Abordårile mai recente includ μi opøiuni novatoare, cum sunt concediile de formare profesionalå, anii sabatici, schemele de împårøire a unui loc de muncå (job-sharing) sau munca la distanøå.Publicat: 13 Septembrie, 2005
Read less

Formats and languages

 • Descarcă
 • Raport

  Nr. referință: 
  ef0456
  Catalogue info

  Restructurarea companiilor

  Autor(i): 
  Eurofound

  Restructurarea companiilor este o soluøie modernå pentru anticiparea μi gestionarea schimbårii. Aceasta abordeazå simultan chestiuni economice, sociale μi de mediu, adesea într-un context transnaøional. În anii ’90, restructurarea companiilor a devenit o tråsåturå distinctivå a peisajului economic european. Aståzi, întreprinderile trebuie så se adapteze continuu, în funcøie de tendinøele μi presiunile pieøei, pentru a-μi påstra avantajul concurenøial. Reducerea mårimii întreprinderii, externalizarea μi concedierile fac parte dintre reacøiile tradiøionale în faøa unui climat economic fragil μi a incertitudinilor. Abordårile mai recente includ μi opøiuni novatoare, cum sunt concediile de formare profesionalå, anii sabatici, schemele de împårøire a unui loc de muncå (job-sharing) sau munca la distanøå.

  Formate

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou