Promoting social cohesion and convergence

Este Europa deschizătoare de drumuri în ceea ce privește calitatea instituțională?

Policy brief
Publicat
7 Noiembrie 2022
pdf
Formats and languages

Principalele constatări

 • Performanța instituțională de înaltă calitate este asociată cu un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor mai ridicat, cu rate mai ridicate de ocupare a forței de muncă și cu o încredere mai mare în guvernele naționale. Este, de asemenea, asociată cu un risc mai scăzut de sărăcie și excluziune socială, evidențiind importanța instituțiilor cu performanțe ridicate pentru convergența economică și socială durabilă în UE.
Read more
 • Performanța instituțională de înaltă calitate este asociată cu un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor mai ridicat, cu rate mai ridicate de ocupare a forței de muncă și cu o încredere mai mare în guvernele naționale. Este, de asemenea, asociată cu un risc mai scăzut de sărăcie și excluziune socială, evidențiind importanța instituțiilor cu performanțe ridicate pentru convergența economică și socială durabilă în UE.
 • Deși statele membre ale UE-27 sunt lideri la nivel mondial în ceea ce privește calitatea instituțională, potrivit celor șase indicatori de guvernanță la nivel mondial, performanța lor s-a deteriorat în ceea ce privește toți indicatorii după criza din 2008. Această tendință este deosebit de îngrijorătoare, având în vedere rolul important al instituțiilor în consolidarea rezilienței societăților și în accesarea fondurilor UE care contribuie la acest proces.
 • Statele membre din nordul și vestul Europei se dovedesc a fi țările cu cele mai bune performanțe în ceea ce privește calitatea instituțională din Europa în perioada 1996-2020, iar performanța statelor baltice s-a îmbunătățit în mod remarcabil de la aderarea la UE, depășind-o pe cea a statelor membre mediteraneene, al căror punctaj a scăzut în ultimii 12 ani. Performanța statelor membre din centrul și estul Europei a rămas stabilă; cu toate acestea, în pofida unor îmbunătățiri, Bulgaria și România au avut cea mai slabă calitate instituțională în această perioadă.
 • Deși mecanismele de urgență și fondurile UE sunt instrumente importante de redresare, este necesar, de asemenea, să se pună un accent pe acest aspect pe termen mai lung la nivelul UE pentru a asigura convergența ascendentă durabilă în ceea ce privește calitatea instituțională. Includerea calității instituționale ca obiectiv al programului NextGenerationEU reprezintă o oportunitate importantă de a consolida capacitatea administrativă și de a îmbunătăți calitatea guvernanței, astfel încât statele membre să poată aborda mai eficient șocurile economice și sociale negative actuale și viitoare.
 • Cercetările anterioare au constatat că o calitate instituțională mai bună și o capacitate administrativă mai mare pot contribui la stimularea ratei de absorbție a fondurilor UE, precum și la maximizarea efectelor acestora de stimulare a creșterii economice pentru statele membre și regiuni. Acest lucru subliniază că îmbunătățirea calității instituționale nu este doar un stimulent pentru creșterea economică în ansamblu, ci și o cerință-cheie pentru gestionarea eficace și accesul la fondurile NextGenerationEU.
Read less

Sumar

Calitatea instituțiilor este un factor-cheie în realizarea convergenței economice și sociale ascendente în UE, jucând un rol fundamental în creșterea economiei, atragerea investițiilor străine, asigurarea punerii în aplicare a politicilor și reformelor și accesarea cu succes a fondurilor UE. AdecRead more

Calitatea instituțiilor este un factor-cheie în realizarea convergenței economice și sociale ascendente în UE, jucând un rol fundamental în creșterea economiei, atragerea investițiilor străine, asigurarea punerii în aplicare a politicilor și reformelor și accesarea cu succes a fondurilor UE. Adecvarea instituțiilor publice la scopul urmărit este deosebit de relevantă în prezent în ceea ce privește aplicarea programului NextGenerationEU, deoarece calitatea instituțională slabă poate împiedica accesul la fonduri și submina eficacitatea programului în sine. Această sinteză politică prezintă rezultatele unei anchete privind convergența ascendentă în UE în ceea ce privește cei șase indicatori de guvernanță la nivel mondial elaborați de Banca Mondială. Deși rezultatele arată că Europa rămâne în avangarda calității instituționale mondiale, s-a înregistrat o deteriorare după criza financiară din 2008. Pentru a inversa această tendință, sunt necesare măsuri în domeniul guvernanței publice.

Read less

Formats and languages

 • Raport

  Nr. pagini: 
  28
  Nr. referință: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Nr. catalog: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Este Europa deschizătoare de drumuri în ceea ce privește calitatea instituțională?

  Formate

  Mod de citare publicație: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Cercetările efectuate înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 și publicate ulterior pot include date referitoare la cele 28 de state membre ale UE. În lipsa unor indicații contrare, după această dată, cercetările vor lua în considerare numai cele 27 de state membre ale UE (UE28 minus Regatul Unit).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou