Working conditions of an ageing workforce

Report
Publicat
21 Septembrie 2008
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Condiţiile de muncă ale unei forţe de muncă îmbătrânite - Rezumat

  Authors: 
  Eurofound
  În urma sondajului din 2005, Eurofound a realizat o analiză amănunţită a constatărilor sale cu privire la temele cheie legate de condiţiile de muncă din UE. Una dintre temele explorate a fost forţa de muncă îmbătrânită şi implicaţiile ample ale acesteia pentru societate şi piaţa forţei de muncă în general. Cercetările au evidenţiat patru factori care sunt esenţiali în conturarea structurii pe vârste a forţei de muncă din Europa: asigurarea dezvoltării carierei şi a siguranţei ocupării forţei de muncă; menţinerea şi promovarea sănătăţii şi a bunăstării lucrătorilor; dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor, precum şi reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională. Această broşură prezintă pe scurt principalele probleme pe care le pune îmbătrânirea forţei de muncă şi prezintă succint principalele rezultate ale cercetărilor.  Descărcare PDF: RO (pdf 48.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou