Income from work after retirement in the EU

Report
Publicat
14 Noiembrie 2012
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12591
  Catalogue info

  Veniturile obţinute din muncă după pensionare - Rezumat

  Authors: 
  Eurofound
  Desfăşurarea unei activităţi remunerate după pensionare devine din ce în ce mai frecventă în rândul lucrătorilor din UE. Această tendinţă adaugă o dimensiune importantă discursului actual privind prelungirea vieţii active. Facilitarea muncii după pensionare pentru persoanele care doresc să lucreze poate contribui la sisteme de pensii viabile. Acest studiu analizează motivaţia pensionarilor de a căuta un loc de muncă remunerat şi posibilităţile acestora de a-l obţine. Studiul examinează măsura în care munca după pensionare are legătură cu nivelul adecvat al veniturilor în rândul populaţiei de pensionari. De asemenea, studiul analizează tipurile de locuri de muncă remunerate pe care le ocupă pensionarii şi identifică modalităţile în care întreprinderile încearcă să recruteze pensionarii şi să îi menţină în post. Raportul se încheie cu recomandări adresate guvernelor, angajatorilor şi pensionarilor.  Descărcare PDF: RO (pdf 49.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou