Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Actualizat
2 Iulie 2012
Publicat
5 Iunie 2012
pdf
Formate
Executive summary in 25 languages
Descarcă

Sumar

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  160
  Nr. referință: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Nr. catalog: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  ef11821
  Catalogue info

  Cel de-al cincilea Sondaj privind condiţiile de muncă

  Autor(i): 
  Eurofound
  Munca joacă un rol esenţial în viaţa oamenilor, în funcţionarea întreprinderilor şi în societate în general. Îmbunătăţirea calităţii muncii şi a condiţiilor de muncă se află de multă vreme în avangarda politicilor UE, cel mai recent în strategia Europa 2020 către „creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”. Cel de-al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă (EWCS) analizează teme diverse, de exemplu riscurile fizice, programul de lucru, diferenţele între femei şi bărbaţi, echilibrul între viaţa profesională şi viaţa personală, reprezentarea angajaţilor, organizarea muncii, stresul asociat muncii, dezvoltarea competenţelor şi remunerarea, precum şi sănătatea şi bunăstarea. Sondajul urmăreşte evoluţia condiţiilor de muncă, identifică factorii importanţi de risc şi subliniază aspectele care ar trebui abordate în cadrul politicilor. Bazat pe interviuri cu 44 000 de lucrători din 34 de ţări europene, cel de-al cincilea EWCS reprezintă o bogată sursă de informaţii şi analiză referitoare la muncă în toate dimensiunile ei în Europa de astăzi.


  Disponibil pentru descărcare în 25 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou