Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Publicat
13 Martie 2013
pdf
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formate

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  81
  Reference No: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarizarea ocupării forţei de muncă şi calitatea locurilor de muncă în timpul crizei: Observatorul European al locurilor de muncă 2013

  Authors: 
  Eurofound
  Acest raport descrie modificările structurale recente în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă pe pieţele europene ale muncii, în timpul recesiunii din 2008-2009 şi ulterior. Se constată că eliminarea de locuri de muncă în întreaga Europă în timpul recesiunii a avut un efect puternic polarizant în termeni de structură salarială în 2010–2012. O abordare care porneşte de la locurile de muncă identifică modul în care schimbările nete în materie de ocupare a forţei de muncă la nivelul statelor membre şi al UE au fost distribuite între locurile de muncă de la diferitele niveluri ale spectrului salarial. Două criterii alternative pentru clasificarea locurilor de muncă se bazează pe nivelul mediu de studii al ocupanţilor locurilor de muncă şi pe o măsură multidimensională a calităţii locului de muncă, indexul de calitate neasociat remunerării. Acest nou index, obţinut din datele obţinute în urma celui de-al cincilea Sondaj european privind condiţiile de muncă se bazează pe agregarea informaţiilor referitoare la o gamă largă de caracteristici ale locurilor de muncă pe care oamenii de ştiinţă le asociază bunăstării lucrătorilor.  Descărcare PDF: RO (pdf 43.49 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou