Restructuring in SMEs in Europe

Report
Actualizat
18 August 2013
Publicat
17 Iulie 2013
pdf
Formate
Executive summary in 25 languages
Descarcă
Autor(i): 
Mandl, Irene

Sumar

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  108
  Nr. referință: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Nr. catalog: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Autor(i): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Formate

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  ef12471
  Catalogue info

  Restructurarea în IMM-urile din Europa

  Autor(i): 
  Eurofound
  Restructurarea este parte integrantă a mediului economic din Europa, deoarece multe întreprinderi trebuie să se adapteze la condiţiile în schimbare în încercarea de a rămâne durabile şi competitive. Majoritatea politicilor de până în prezent se concentrează pe restructurare în întreprinderile mari. Având în vedere importanţa relativă a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care reprezintă peste 99% din întreprinderile europene şi ocupă aproximativ 66% din forţa de muncă în sectorul privat, factorii de decizie de la toate nivelurile trebuie să înţeleagă dificultăţile specifice cu care se confruntă întreprinderile mai mici, pentru a putea oferi o susţinere adecvată acestei coloane vertebrale a economiei europene. Pe baza informaţiilor obţinute din 85 de studii de caz din toate statele membre ale UE şi din alte surse, raportul subliniază caracteristicile specifice IMM-urilor în anticiparea şi gestionarea restructurării, apreciază principalele motoare ale schimbării şi analizează factorii care influenţează reuşita restructurărilor. Acesta oferă o imagine cuprinzătoare şi comparativă a modului în care restructurarea afectează lucrătorii şi întreprinderea însăşi şi prezintă mai multe indicii pentru elaborarea politicilor, în vederea acţiunilor viitoare.


  Disponibil pentru descărcare în 25 de limbi

  Descarcă
 • Case studies database

  The report draws on 85 company case studies which are made available in this database. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou