Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Publicat
09 Iunie 2013
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  44
  Reference No: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef132421
  Catalogue info

  Combaterea muncii nedeclarate în Croația și în alte patru țări candidate la UE

  Authors: 
  Eurofound
  Scopul prezentului raport este de a oferi o imagine sistematică de ansamblu privind amploarea și natura muncii nedeclarate, precum și modul în care aceasta este combătută în Croația și în alte patru țări candidate: Islanda, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Turcia. Obiectivele vizează analiza dimensiunii și a caracterului muncii nedeclarate în aceste țări, prezentarea modului în care sunt organizate acțiunile împotriva muncii nedeclarate și punerea în evidență a abordărilor de politică și a măsurilor relevante pe care le adoptă aceste țări. Pe parcursul întregului raport, cele cinci țări analizate sunt comparate cu cele 27 de state membre ale UE, după caz.  Descărcare PDF: RO (pdf 44.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou