Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Publicat
03 Decembrie 2013
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Calitatea vieţii în Europa: inegalităţi sociale

  Authors: 
  Eurofound
  Acest raport analizează inegalităţile sociale privind distribuţia libertăţilor şi a oportunităţilor în rândul persoanelor fizice şi al subgrupurilor de populaţie din Europa. Utilizând date din Sondajul european privind calitatea vieţii (EQLS), raportul dezvoltă o bază de date privind inegalităţile sociale în patru domenii esenţiale ale vieţii: sănătatea, nivelul de trai, activitățile productive și activitățile valorificate, precum şi viaţa individuală, de familie şi socială. Acesta analizează rolul unor factori determinanţi importanţi ai inegalităţilor sociale, inclusiv genul, vârsta, handicapul, statutul profesional şi statutul de cetăţean, precum şi alţi factori determinanţi. Raportul constată că, în unele cazuri, există dovezi că dezavantajele au devenit mai frecvente şi inegalităţile sociale s-au extins între al doilea sondaj EQLS din 2007 şi al treilea sondaj din 2011. Raportul recomandă ca politicile să acorde mai multă atenţie aspectelor multidimensionale ale bunăstării şi să fie însoţite de acţiuni publice eficiente pentru a aborda inegalităţile sociale şi incluse în politicile generale la nivel european şi la nivelul statelor membre.  Descărcare PDF: RO (pdf 44.75 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou