Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Publicat
06 Noiembrie 2013
Formate
 • Download full reportPDF

Sumar

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Calitatea vieții în Europa: bunăstarea subiectivă

  Authors: 
  Eurofound
  Prezentul raport evaluează impactul crizei asupra bunăstării subiective a cetățenilor europeni. În 2011, PIB-ul pe cap de locuitor în 22 din cele 27 de state membre ale UE la momentul efectuării studiului se situa sub nivelurile înregistrate în 2008, iar rata șomajului era mai mare în 25 din cele 27 de state. Acești indicatori arată tendințe îngrijorătoare, însă raportul realizează o analiză mai profundă, încercând să găsească răspunsuri la diferite întrebări: Care este impactul real asupra vieții oamenilor? Care au fost categoriile cele mai afectate? Unde au existat modele pozitive de bunăstare? Ce anume explică diferențele de bunăstare din Europa? Cum pot determina politicile creşterea sau scăderea nivelului bunăstării în viitor? Potrivit concluziilor raportului, criza nu poate afecta la fel bunăstarea tuturor persoanelor și nici toate aspectele bunăstării. Nivelul bunăstării a scăzut în multe țări din UE, rămânând cel mai ridicat în țările nordice. Cu toate acestea, scăderea înregistrată în multe țări din vestul UE a fost însoțită de creșteri ale nivelului bunăstării în țările din est. Categoriile de populație care prezintă un nivel scăzut al bunăstării cuprind persoanele afectate de handicap sau de boală și persoanele care nu au un loc de muncă.  Descărcare PDF: RO (pdf 45.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou