Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Publicat
6 Noiembrie 2013
pdf
Formate

Sumar

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formate

 • Raport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  ef13591
  Catalogue info

  Calitatea vieții în Europa: bunăstarea subiectivă

  Autor(i): 
  Eurofound
  Prezentul raport evaluează impactul crizei asupra bunăstării subiective a cetățenilor europeni. În 2011, PIB-ul pe cap de locuitor în 22 din cele 27 de state membre ale UE la momentul efectuării studiului se situa sub nivelurile înregistrate în 2008, iar rata șomajului era mai mare în 25 din cele 27 de state. Acești indicatori arată tendințe îngrijorătoare, însă raportul realizează o analiză mai profundă, încercând să găsească răspunsuri la diferite întrebări: Care este impactul real asupra vieții oamenilor? Care au fost categoriile cele mai afectate? Unde au existat modele pozitive de bunăstare? Ce anume explică diferențele de bunăstare din Europa? Cum pot determina politicile creşterea sau scăderea nivelului bunăstării în viitor? Potrivit concluziilor raportului, criza nu poate afecta la fel bunăstarea tuturor persoanelor și nici toate aspectele bunăstării. Nivelul bunăstării a scăzut în multe țări din UE, rămânând cel mai ridicat în țările nordice. Cu toate acestea, scăderea înregistrată în multe țări din vestul UE a fost însoțită de creșteri ale nivelului bunăstării în țările din est. Categoriile de populație care prezintă un nivel scăzut al bunăstării cuprind persoanele afectate de handicap sau de boală și persoanele care nu au un loc de muncă.  Descărcare PDF: RO (pdf 45.04 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou