Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Actualizat
14 Noiembrie 2014
Publicat
14 Noiembrie 2014
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Elaborarea unei tipologii a țărilor pentru analizarea calității vieții în Europa

  Authors: 
  Eurofound

  Pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde și sporește în diversitate, devine din ce în ce mai dificil de sintetizat impactul acțiunilor statului asupra vieții cetățenilor. O modalitate de abordare a acestei probleme complexe constă în gruparea țărilor după caracteristicile relevante pentru calitatea vieții. Prezentul raport elaborează o tipologie a țărilor pe baza unui concept multidimensional al calității vieții. Raportul este fundamentat pe: (a) o analiză a literaturii de specialitate referitoare la gruparea țărilor; (b) o analiză tipologică empirică a indicatorilor de nivel macro privind capacitatea și acțiunile statului; și (c) o analiză a datelor referitoare la calitatea vieții din Sondajul european privind calitatea vieții din 2012. Prezentul raport elaborează o tipologie a celor 34 de țări cuprinse în acest sondaj (cele 28 de state membre ale UE împreună cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia). Bazându-se în principal pe o sinteză a literaturii de specialitate, raportul recomandă în continuare un sistem cu opt grupe, care pot fi restrânse la cinci sau trei grupe în funcție de cerințele analizei.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou