Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Publicat
14 Noiembrie 2014
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Formate

 • Raport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  EF14471
  Catalogue info

  Elaborarea unei tipologii a țărilor pentru analizarea calității vieții în Europa

  Autor(i): 
  Eurofound

  Pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde și sporește în diversitate, devine din ce în ce mai dificil de sintetizat impactul acțiunilor statului asupra vieții cetățenilor. O modalitate de abordare a acestei probleme complexe constă în gruparea țărilor după caracteristicile relevante pentru calitatea vieții. Prezentul raport elaborează o tipologie a țărilor pe baza unui concept multidimensional al calității vieții. Raportul este fundamentat pe: (a) o analiză a literaturii de specialitate referitoare la gruparea țărilor; (b) o analiză tipologică empirică a indicatorilor de nivel macro privind capacitatea și acțiunile statului; și (c) o analiză a datelor referitoare la calitatea vieții din Sondajul european privind calitatea vieții din 2012. Prezentul raport elaborează o tipologie a celor 34 de țări cuprinse în acest sondaj (cele 28 de state membre ale UE împreună cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia). Bazându-se în principal pe o sinteză a literaturii de specialitate, raportul recomandă în continuare un sistem cu opt grupe, care pot fi restrânse la cinci sau trei grupe în funcție de cerințele analizei.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou