Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Actualizat
31 Martie 2014
Publicat
26 Martie 2014
pdf
Formate
Executive summary in 25 languages
Descarcă

Sumar

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  80
  Nr. referință: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Nr. catalog: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formate

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  ef13891
  Catalogue info

  Calitatea vieții în Europa: familia în contextul crizei economice

  Autor(i): 
  Eurofound
  Criza economică a schimbat viețile a milioane de cetățeni europeni. Care a fost însă impactul asupra familiilor cu copii? Copiii se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie și de excluziune socială decât populația în ansamblu, în marea majoritate a țărilor europene; de aceea, este important să se înțeleagă cum a afectat criza gospodăriile în care cresc acești copii. Raportul descrie evoluția calității vieții observată pe teritoriul UE pentru diferite tipuri de familii cu copii și compară standardele de viață și situația socială a acestora. Raportul grupează statele membre ale UE în patru categorii, pe baza existenței sau nu a flexibilității în politica familială, iar apoi examinează posibile modele care pot fi corelate cu abordările diferite ale politicii familiale. Printre temele care se desprind din constatări se numără provocările deosebite cu care se confruntă părinții singuri, greutățile mai mari cu care se confruntă familiile fără loc de muncă de la declanşarea crizei economice și creşterea conflictului dintre viața profesională și viața de familie pentru părinții care încearcă să echilibreze aceste aspecte.


  Disponibil pentru descărcare în 25 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou