Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Publicat
4 Martie 2014
pdf
Formate
Executive summary in 24 languages
Descarcă

Sumar

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Formate

 • Raport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  ef13841
  Catalogue info

  Condiţii de muncă şi calitatea locurilor de muncă: compararea sectoarelor din Europa

  Autor(i): 
  Eurofound
  Prezentul raport şi cele 33 de fişe informative sectoriale care îl însoţesc urmăresc să surprindă diversitatea care caracterizează sectoarele din Europa în privinţa condiţiilor de muncă şi a calităţii locurilor de muncă. Fişele informative indică modul în care se raportează lucrătorii din fiecare sector la media europeană pentru toţi lucrătorii şi subliniază diferenţele şi asemănările dintre diferite grupuri de lucrători. Raportul evidenţiază tendinţe în cadrul sectoarelor în domenii precum timpul de lucru şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, organizarea muncii, competenţele şi formarea, reprezentarea angajaţilor şi mediul psihosocial şi fizic. În cadrul acestuia sunt identificate sectoare în care se înregistrează rezultate foarte bune sau foarte slabe în privinţa calităţii locurilor de muncă şi sunt ilustrate diferenţe între sectoare privind sănătatea şi starea de bine a lucrătorilor.


  Disponibil pentru descărcare în 24 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou