Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Publicat
04 Noiembrie 2015
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Catalogue: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15481
  Catalogue info

  Negocierea colectivă în Europa secolului XXI

  Authors: 
  Eurofound

  Încă de la sfârșitul anilor 1990, sistemele de negociere colectivă din UE înregistrează schimbări constante. Pe măsură ce întreprinderile din întreaga Europă se străduiesc să facă față concurenței tot mai acerbe la nivel mondial, crește presiunea din partea angajatorilor în sensul unei mai mari flexibilități în cadrul negocierilor colective, mai ales începând cu criza economică din 2008. Raportul de față își propune să pună în evidență felul în care au evoluat toate aspectele majore ale negocierilor colective (în afară de salarii și de timpul de lucru, care au fost analizate separat de Eurofound) în ultimii 15 ani. În acest sens, raportul urmărește să reliefeze tendințele pe termen lung și să identifice schimbările provocate de criză. De asemenea, raportul își propune să identifice direcțiile spre care s-ar putea îndrepta negocierile colective în anii următori. Studiul a constatat existența la nivelul întregii Uniuni Europene a unei puternice tendințe comune și convergente spre descentralizare și spre mai multă flexibilitate în ceea ce privește procesele de negociere colectivă, existând însă asimetrii semnificative în privința momentului și a ritmului schimbărilor.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou