Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Publicat
10 Decembrie 2015
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Probleme în materie de coordonare a politicilor privind resortisanții țărilor terțe

  Authors: 
  Eurofound

  Imigrația reprezintă o preocupare majoră în planul politicilor de la nivel național și european. Deși imigrația este abordată amănunțit în reglementări specifice, arhitectura generală a politicilor referitoare la migrație este percepută însă ca o adevărată provocare. În ultimele luni, fluxul semnificativ de refugiați a modificat profund situația în Europa. Majoritatea țărilor se străduiesc să găsească o modalitate cuprinzătoare și coordonată de a răspunde nevoilor imediate ale solicitanților de azil, căutând în același timp să țină seama și de problemele pe termen mai lung legate de integrare. De asemenea, toate părțile interesate au înțeles că provocările actuale legate de deficitul de forță de muncă și de schimbările demografice nu vor dispărea curând, ele necesitând la rândul lor adoptarea unor politici cuprinzătoare. Prezentul raport se referă în primul rând la resortisanții țărilor terțe și analizează modul de coordonare a politicilor legate de migrație, de piața forței de muncă și de integrare. Raportul trece în revistă modul în care se desfășoară practic coordonarea politicilor, cu accent asupra partenerilor sociali și asupra inițiativelor de la nivel local.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou