Social inclusion of young people

Report
Publicat
23 Septembrie 2015
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formate

 • Report

  Number of pages: 
  146
  Reference no.: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Catalogue no.: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formate

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF15431
  Catalogue info

  Incluziunea socială a tinerilor

  Author(s): 
  Eurofound

  De la începutul crizei economice, nivelul șomajului în rândul tinerilor a crescut considerabil; deși în prezent se înregistrează o oarecare îmbunătățire, în unele țări din UE rata șomajului în rândul tinerilor continuă să fie foarte mare. Tinerii, în special cei care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tinerii NEET) constituie, în prezent, grupul cel mai expus la riscul de excluziune socială, cu consecințe grave nu doar pentru ei înșiși, ci și pentru economie și societate în ansamblu. Cu ajutorul Strategiei pentru tineret 2010-2018, UE a abordat incluziunea socială a tinerilor într-un mod cuprinzător și holistic. În timp ce Garanția pentru tineret (care le garantează tinerilor stagii sau programe de formare profesională) caută să intervină rapid și să ajute tinerii să se reintegreze pe piața muncii, există numeroase alte politici și măsuri la nivelul UE, al statelor membre, precum și la nivel regional care promovează incluziunea socială a tinerilor. Raportul de față discută primul an de punere în aplicare a Garanției pentru tineret și pornește de la concluziile anumitor studii de caz, care prezintă o serie de inițiative de succes destinate să prevină excluziunea socială a tinerilor din UE.

  Available for download in 22 languages

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou