Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

Report
Actualizat
10 Martie 2015
Publicat
25 Februarie 2015
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report reviews research evidence from all 28 EU Member States to identify how the training and development of ECEC workers can be tailored to improve the quality of the services available for children below primary-school age in EU Member States. Among other findings, it concludes that interventions in professional development that are integrated into existing practice – with a focus on reflection – can result in more effective practice and curricula. 

See also:

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1469
  ISBN: 
  978-92-897-1321-4
  Catalogue: 
  TJ-06-14-220-EN-N
  DOI: 
  10.2806/69399
  Catalogue info

  Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

  Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14691
  Catalogue info

  Îngrijirea copiilor preșcolari: condițiile de muncă, formarea și calitatea serviciilor – o analiză sistematică

  Authors: 
  Eurofound

  În diferite documente de politică recente ale UE se subliniază importanța îmbunătățirii condițiilor de muncă și a consolidării dezvoltării profesionale a forței de muncă din domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari – în ceea ce privește atât asigurarea accesului echitabil la servicii, cât și creșterea calității serviciilor. Prezentul raport analizează rezultatele cercetărilor desfășurate în toate cele 28 de state membre ale UE, în vederea identificării modului în care formarea și dezvoltarea personalului care lucrează în domeniul EICP pot fi adaptate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor disponibile pentru copiii sub vârsta școlii primare în statele membre ale UE. Studiul concluzionează, printre altele, că acțiunile în domeniul dezvoltării profesionale care sunt integrate în practica existentă – cu accent pe reflecție – pot conduce la practici și programe de învățământ mai eficiente. S-a constatat eficiența unei componente de feedback pe suport video pentru creșterea competențelor practicienilor în domeniul îngrijirii și al stimulării limbajului; de asemenea, există anumite dovezi care atestă că un raport mai mare între numărul membrilor personalului și cel al copiilor, precum și clasele cu un număr redus de copii au efecte pozitive asupra calității practicilor utilizate și asupra interacțiunii dintre personal și copii.

   

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou