Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Publicat
22 Octombrie 2015
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  126
  Reference No: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Catalogue: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15341
  Catalogue info

  Activitatea profesională și serviciile de îngrijire: măsuri de conciliere într-o perioadă de schimbări demografice

  Authors: 
  Eurofound

  Pe măsură ce în Europa cresc vârsta medie a populației și cea a forței de muncă, tot mai multe persoane de vârstă activă vor fi nevoite să îmbine activitatea profesională cu cea de îngrijire, acordată în special rudelor în vârstă. În organizarea acestui tip de îngrijire sunt implicați mulți actori și instituții, existând numeroase cadre instituționale care reglementează problema îmbinării responsabilităților profesionale cu cele de îngrijire. Studiul de față prezintă modul în care persoanele încadrate în muncă care asigură servicii de îngrijire îmbină activitățile profesionale cu cele de îngrijire și măsurile pe care le pot folosi pentru a armoniza aceste responsabilități. Astfel de măsuri pot fi incluse în legislația națională a muncii, în contractele colective sau în inițiative la nivelul întreprinderilor, precum și printr-o combinație a celor trei variante. Unele state membre ale UE sunt mult mai avansate decât altele în ceea ce privește sprijinirea oamenilor care îmbină activitățile profesionale cu cele de îngrijire, însă trebuie să se depună în continuare eforturi considerabile pentru a permite persoanelor care asigură servicii de îngrijire să rămână în câmpul muncii și să își îndeplinească totodată cerințele de îngrijire a unei rude la domiciliu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou