Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Actualizat
24 August 2015
Publicat
24 August 2015
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Convergență și divergență în privința calității locurilor de muncă în Europa în perioada 1995-2010

  Authors: 
  Eurofound

  Prezentul raport analizează tendințele ascendente și descendente în privința calității locurilor de muncă în UE în perioada 1995-2010. Îmbunătățirea și armonizarea condițiilor de muncă reprezintă obiective fundamentale ale Uniunii Europene, însă calitatea locurilor de muncă este afectată de numeroși factori. Raportul stabilește semnificația statistică a tendințelor înregistrate în privința unor componente esențiale ale calității locurilor de muncă și identifică tiparele de convergență și divergență. Se oferă o analiză la zi a schimbărilor înregistrate în privința calității locurilor de muncă în Uniunea Europeană, furnizându-se date noi pentru fundamentarea deciziilor. Studiul concluzionează că este necesar un efort politic suplimentar pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă, întrucât aceasta nu pare să fie o consecință automată a dezvoltării economice sau tehnologice.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou