Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Actualizat
6 Octombrie 2015
Publicat
9 Septembrie 2015
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation aRead more

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  74
  Nr. referință: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Nr. catalog: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF15401
  Catalogue info

  Inovarea la locul de muncă în cadrul întreprinderilor europene

  Autor(i): 
  Eurofound

  Inovarea la locul de muncă se referă la practicile care le permit angajaților să participe la schimbarea organizațională astfel încât să contribuie la îmbunătățirea calității vieții lor profesionale și a performanței organizației. Raportul de față analizează motivele care stau la baza adoptării practicilor de inovare la locul de muncă și descrie modalitățile în care acestea pot fi puse în aplicare în întreprinderile din Europa. De asemenea, se analizează impactul practicilor de inovare la locul de muncă din perspectiva diferiților actori – organizație, cadre de conducere, angajați și reprezentanții acestora – în 51 de întreprinderi din 10 state membre ale UE. Analiza arată că, deși tipurile de practici de inovare la locul de muncă variază semnificativ la nivelul întreprinderilor, motivele care stau la baza introducerii acestora și modalitățile de punere în aplicare prezintă similitudini considerabile. Deși motivele pentru care se adoptă practici de inovare la locul de muncă sunt legate în principal de creșterea eficienței, a competitivității și a inovării, un rezultat pozitiv pare a fi consolidarea poziției angajaților și a reprezentanților acestora. În consecință, rezultatele practicilor de inovare la locul de muncă duc adesea atât la îmbunătățirea performanței economice, cât și la creșterea calității vieții profesionale a tuturor părților implicate.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou