Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Publicat
1 Martie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  102
  Nr. referință: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Nr. catalog: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF15731
  Catalogue info

  Evoluții ale timpului de lucru în secolul 21: durata și reglementarea acestuia în UE

  Autor(i): 
  Eurofound

  Prezentul raport analizează principalele tendințe și jaloane care caracterizează evoluția celor mai importante aspecte ale chestiunii timpului de lucru convenit în mod colectiv în Uniunea Europeană în primul deceniu al secolului 21. Bazându-se în primul rând pe informațiile colectate de Eurofound din toate statele membre și din Norvegia, raportul se axează în special pe cinci sectoare: sectorul produselor chimice, sectorul prelucrării metalelor, sectorul bancar, sectorul comerțului cu amănuntul și sectorul administrației publice. Raportul descrie regimurile instituționale de reglementare și evaluează modul în care au evoluat programul de lucru convenit în mod colectiv (numărul orelor estimate că vor fi petrecute la locul de muncă, conform contractelor colective de muncă sau după cum s-a convenit între angajatori și angajați) și programul normal de lucru (orele petrecute de obicei efectiv în cadrul activităților de la locul de muncă) în perioada 1999-2014. Raportul indică tensiunea care există între presiunea de a avea un program de lucru mai scurt, pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată și starea de sănătate a lucrătorilor, și nevoia unui program de lucru flexibil pentru a putea răspunde cerințelor economie mondiale moderne.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Comentarii

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Adaugă comentariu nou