Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Publicat
30 Septembrie 2016
pdf
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Formate

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Cartografierea principalelor dimensiuni ale relațiilor de muncă din Europa

  Authors: 
  Eurofound

  Prezentul raport identifică, analizează și dezbate principalele dimensiuni și principalii indicatori pentru un cadru comparativ al relațiilor de muncă. De asemenea, el identifică și evaluează sursele de informații existente care pot fi utilizate pentru măsurarea diferitelor dimensiuni ale cadrului comparativ. Nu în ultimul rând, raportul identifică eventualele lacune de date care pot fi acoperite prin activitatea pe care o va desfășura Eurofound în cadrul proiectului din 2017 intitulat „Aplicarea principalelor dimensiuni ale relațiilor de muncă”. S-a constatat că aceste dimensiuni principale sunt relevante pentru guvernele și partenerii sociali din Europa. Cadrul conceptual și principalele dimensiuni propuse pot servi drept instrument de monitorizare pentru evaluarea evoluțiilor înregistrate în ceea ce privește principiile și valorile și aplicarea operațională a acestora în cadrul sistemelor de relații de muncă din UE.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou