New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Actualizat
12 Iulie 2016
Publicat
12 Iulie 2016
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16191
  Catalogue info

  Partenerii sociali adoptă teme noi, instrumente noi și practici inovatoare

  Authors: 
  Eurofound

  Dialogul social încă mai contează în Europa. Dezbaterile politice recente la nivel european au reliefat faptul că, în special după criza din 2008, au apărut noi teme de discuție privind justiția socială, democrația, calitatea muncii, iar noile modele de relații de muncă au început să constituie provocări la adresa relațiilor de muncă și a sistemelor de dialog social de tip tradițional. Obiectivul principal al acestui studiu comparativ este acela de a culege informații despre modul în care partenerii din UE 28 și Norvegia au răspuns la numeroasele provocări politice, juridice și sociale nou-apărute în ultimii ani. Raportul analizează modul în care partenerii sociali explorează teme și instrumente noi și concep abordări inovatoare. Se pot identifica cel puțin două tipuri diferite de teme noi: cele considerate ca fiind noi la nivelul întregii Uniuni Europene (cum ar fi schimbările climatice) și cele considerate ca fiind noi doar la nivelul unora dintre statele membre (cum ar fi egalitatea de gen). Studiul analizează practicile partenerilor sociali la nivel sectorial, intersectorial și național, în perioada 2000-2014.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou