Role of the social partners in the European Semester

Report
Publicat
16 Februarie 2016
pdf
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formate

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15701
  Catalogue info

  Rolul partenerilor sociali în cadrul semestrului european

  Authors: 
  Eurofound

  Acest raport explorează implicarea partenerilor sociali de vârf în cadrul semestrului european la nivel național și european în perioada 2011-2014. Deși rolul lor în cadrul semestrului european nu este stabilit în prevederile privind guvernanța economică europeană (așa-numitul „pachet de șase”), organismele instituționale europene consideră cele două categorii de parteneri sociali ca fiind esențiale pentru desfășurarea semestrului european și fac apel la o implicare mai profundă a acestora. Raportul analizează gradul de implicare a partenerilor sociali în diferite etape ale procedurilor legate de semestrul european, în probleme referitoare la ocuparea forței de muncă și la politica socială, precum și modul în care implicarea acestora ar putea fi sporită. În același timp, raportul analizează și rolul jucat de Comisia Europeană și de guvernele naționale în comunicarea recomandărilor specifice fiecărei țări. De asemenea, studiul are în vedere opiniile proprii ale partenerilor sociali. Raportul a fost întocmit pe baza unor cercetări documentare și a unor rapoarte naționale individuale, provenite de la rețeaua Eurofound de corespondenți europeni din toate cele 28 de state membre ale UE.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou