The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Publicat
19 Decembrie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  82
  Nr. referință: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Nr. catalog: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF16441
  Catalogue info

  Conceptul de reprezentativitate la nivel național, internațional și european

  Autor(i): 
  Eurofound

  Reprezentativitatea partenerilor sociali oferă legitimitate pentru diferitele lor roluri în relațiile de muncă, fie utilizând vehiculul dialogului social, prin negociere colectivă sau prin implicarea în elaborarea de politici sau în punerea în aplicare guvernamentală. Prezentul raport compară diferitele moduri în care reprezentativitatea partenerilor sociali este definită la nivelurile național, european și internațional. Acesta arată faptul că reprezentativitatea are semnificații diferite în cele 28 de state membre și în Norvegia, majoritatea țărilor prezentând o combinație de conformitate juridică și recunoaștere reciprocă. Pe baza informațiilor furnizate de corespondenții naționali din cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia, raportul analizează conceptul de reprezentativitate la nivel național prin trecerea în revistă a elementelor-cheie precum succesul electoral, puterea organizației în ceea ce privește apartenența și capacitatea de a negocia. Secțiunea finală abordează metodologia utilizată de Eurofound pentru a evalua reprezentativitatea începând din anul 1996 și pune problema dacă această abordare ar trebui să fie îmbunătățită sau modificată după 10 ani de aplicare.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou