Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Publicat
06 Septembrie 2016
Formate
 • Download full reportPDF
Executive summary in 21 languages

PDF

Sumar

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Catalogue: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

 • Executive summary

  Reference No: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Sisteme în care ambele părți au de câștigat: măsuri inovatoare prin dialog social la nivelul societății

  Authors: 
  Eurofound

  Buna funcționare a dialogului social este o componentă esențială pentru elaborarea și punerea în aplicare cu succes a reformelor necesare în scopul de a spori competitivitatea economiilor Europei și de a crea mai multe locuri de muncă. Aceasta echilibrează interesele lucrătorilor și ale angajatorilor și contribuie atât la competitivitatea economică, cât și la coeziunea socială. Legătura dintre dialogul social și productivitate și competitivitate a făcut obiectul a numeroase cercetări, în special de la apariția crizei economice în 2008. În anumite țări, negocierea descentralizată face parte dintr-un sistem coordonat, dar în altele lipsesc aspecte-cheie ale dialogului social coordonat, cum ar fi reprezentarea lucrătorilor la nivelul societății. Prezentul raport identifică modul în care conducerea, angajații și reprezentanții acestora găsesc soluții comune pentru probleme comune. De asemenea, acesta descrie măsurile, în special abordările inovatoare, care au fost stabilite prin dialog social ca răspuns la noi provocări la locul de muncă.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou