Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Publicat
27 Aprilie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  62
  Nr. referință: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Nr. catalog: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF16031
  Catalogue info

  Reglementarea intermediarilor de pe piața forței de muncă și rolul partenerilor sociali în prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dreptul la libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene a fost consacrat la articolul 48 din Tratatul CEE în 1957. În prezent, intermediarii privați de pe piața forței de muncă - precum agențiile de muncă temporară și agențiile de plasare a forței de muncă - contribuie la facilitarea acestei mobilități a forței de muncă, în rolul lor de mediatori între lucrătorii individuali și organizațiile care au nevoie de forță de muncă. Cu toate acestea, din cauza lacunelor de reglementare, anumite categorii de lucrători și grupuri vulnerabile prezintă riscul de a fi exploatate de agențiile frauduloase. Prezentul raport analizează modul în care autoritățile publice reglementează în prezent activitatea intermediarilor de pe piața forței de muncă în statele membre, subliniind eficacitatea sau lipsa de eficacitate a diferitelor sisteme de înregistrare sau de autorizare. De asemenea, raportul analizează activitățile partenerilor sociali care vizează prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării forței de muncă. Obiectivul general al raportului este de a contribui la dezvoltarea unui ghid de cele mai bune practici pentru autoritățile publice pentru a încuraja o mai bună monitorizare și aplicare a reglementărilor care vizează descurajarea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou