Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Publicat
9 Septembrie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  88
  Nr. referință: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Nr. catalog: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF16291
  Catalogue info

  Prelungirea vieții profesionale prin programe de pensionare flexibile: pensionarea parțială

  Autor(i): 
  Eurofound

  Numeroase state membre ale UE au pus în aplicare reforme pentru a îmbunătăți sustenabilitatea propriilor sisteme de pensii. Cu toate acestea, impactul descurajării pensionării anticipate și al creșterii vârstei de pensionare asupra vârstei efective de pensionare este limitat, deoarece mulți oameni nu sunt în stare sau nu sunt motivați să lucreze până la vârsta de pensionare. Reducerea timpului de lucru este o măsură care permite oamenilor să lucreze mai mult timp decât ar fi fost în stare dacă ar fi continuat să lucreze cu normă întreagă. Cu toate acestea, o barieră în calea reducerii numărului de ore o reprezintă pierderea de venit. Programele de pensionare parțială abordează această barieră prin substituirea unei părți din pierderea de venit cu o pensie parțială sau alte prestații. Prezentul raport analizează modul în care programele de pensionare parțială pot contribui la sisteme de pensii adecvate și sustenabile, permițând oamenilor și motivându-i să își prelungească viața profesională. Acesta prezintă programele de la nivel național și sectorial din UE și Norvegia, examinează caracteristicile și evaluează impactul lor asupra prelungirii vieții profesionale.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou