New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Publicat
21 Noiembrie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă
Autor(i): 
Mandl, Irene

Sumar

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  40
  Nr. referință: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Nr. catalog: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Autor(i): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF16431
  Catalogue info

  Noi forme de ocupare a forței de muncă: dezvoltarea potențialului de partajare strategică a angajaților

  Autor(i): 
  Eurofound

  Deși practicile standard de ocupare a forței de muncă încă ocupă o poziție dominantă pe piețele de muncă din Europa, se remarcă apariția unei game tot mai variate de noi forme de angajare, care au diferite implicații pentru condițiile de lucru. Studiul de față analizează partajarea strategică a angajaților, o formă de ocupare a forței de muncă favorabilă întreprinderilor al căror necesar de resurse umane are un caracter repetabil, dar nu justifică o poziție cu normă întreagă permanentă. Acest model constă în angajarea unuia sau a mai multor lucrători cărora li se atribuie diferite sarcini și ale căror competențe și timp de lucru sunt partajate de un grup de întreprinderi. Întreprinderile au o responsabilitate și o răspundere comună față de lucrătorii pe care îi împart, aceștia beneficiind de aceeași remunerație și de același tratament ca și ceilalți membri ai personalului. În ciuda potențialului său avantajos atât pentru întreprinderi, cât și pentru lucrători, această formă de ocupare a forței de muncă nu este cunoscută pe scară largă și este utilizată doar marginal. Raportul de față analizează condițiile prealabile necesare pentru răspândirea la o scară mai mare a modelului de partajare strategică a angajaților, precum și impactul acestuia asupra angajatorilor și angajaților.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou