Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Actualizat
2 August 2016
Publicat
27 Iulie 2016
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  98
  Nr. referință: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Nr. catalog: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formate

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr. referință: 
  EF16101
  Catalogue info

  Munca durabilă pe tot parcursul vieții: Politici și strategii naționale

  Autor(i): 
  Eurofound

  Țările europene se confruntă cu provocări precum îmbătrânirea populațiilor susținute de forțe de muncă în scădere, locurile de muncă mai nesigure și, în multe cazuri, numărul din ce în ce mai mic de locuri de muncă, ca urmare a crizei economice. Prin urmare, întrebarea cum să sprijini participarea mai multor persoane pe piața forței de muncă și continuarea activității profesionale până la o vârstă mai înaintată a devenit o problemă majoră de politică în toate statele membre ale UE. Acestor provocări li s-ar putea răspunde punând durabilitatea în centrul preocupărilor legate de muncă. Conform definiției conceptului de muncă durabilă, „condițiile de viață și de muncă sunt de așa natură încât permit oamenilor să desfășoare o activitate profesională și să rămână în câmpul muncii o perioadă cât mai lungă”. Studiul de față analizează politicile naționale care contribuie la realizarea obiectivelor privind munca durabilă în 10 state membre ale UE. Studiul analizează modul în care sunt puse în aplicare aceste politici, dacă acestea sunt integrate într-un cadru coerent și dacă sunt complementare sau contradictorii.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou