Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Actualizat
17 Noiembrie 2016
Publicat
17 Noiembrie 2016
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă - Raport general

  Authors: 
  Eurofound

  Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) se bazează pe lecțiile învățate din cele cinci sondaje anterioare pentru a alcătui o imagine amplă asupra locurilor de muncă din Europa, în funcție de țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă. Prioritățile politicii UE pentru ocuparea forței de muncă vizează sporirea nivelurilor de ocupare a forței de muncă, creșterea participării femeilor, dezvoltarea productivității și inovării și adaptarea la provocarea digitală. Reușita acestor politici nu depinde numai de schimbările de pe piața externă a muncii, ci și de dezvoltarea unor condiții bune de muncă și a calității locurilor de muncă. Constatările EWCS atrag atenția asupra anvergurii și domeniului de aplicare a măsurilor pe care le-ar putea elabora actorii politici pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa în prezent. Analiza explorează constatările pe baza a șapte indici pentru calitatea locului de muncă - mediul fizic, intensitatea muncii, calitatea timpului de lucru, mediul social, competențele și gradul de autonomie, perspectivele și veniturile - și clasifică lucrătorii în cinci profiluri tipice pentru calitatea locului de muncă. Pe baza interviurilor directe cu 43 850 de lucrători din 35 de țări europene, al șaselea EWCS urmărește să capteze dimensiunile cu multiple fațete ale muncii în Europa în prezent.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou