In-work poverty in the EU

Report
Publicat
5 Septembrie 2017
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  66
  Nr. referință: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Nr. catalog: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formate

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF17251
  Catalogue info

  Sărăcia persoanelor încadrate în muncă în Uniunea Europeană

  Autor(i): 
  Eurofound

  „Lucrătorii săraci” reprezintă un grup important, cea mai recentă estimare indicând că 10 % dintre lucrătorii europeni se confruntă cu riscul de sărăcie, în creștere față de 8 % în 2007. Raportul de față descrie cum a evoluat fenomenul sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă în UE de la criza din 2008, continuând un raport anterior al Eurofound pe această temă, publicat în 2010, și analizează măsurile luate de diferite țări începând din acel moment pentru a combate problema. Acest demers devine cu atât mai complicat cu cât politicile se axează pe problema ocupării forței de muncă, privită ca o cale de combatere a sărăciei, ceea ce a dus la subestimarea dificultăților considerabile cu care se confruntă lucrătorii săraci din punct de vedere financiar, social și personal. Creșterea incidenței formelor atipice de ocupare a forței de muncă în ultimii ani pare să fi contribuit la creșterea nivelului sărăciei printre persoanele încadrate în muncă. Raportul susține că guvernele, angajatorii și partenerii sociali trebuie să acorde o mai mare atenție politicilor și acțiunilor relevante, nu numai prin măsuri directe asociate atât cu salariul minim, cât și cu venitul de subzistență, cu impozitarea progresivă, cu prestațiile la locul de muncă și cu asistența socială, ci și – chiar mai important – prin măsuri indirecte, legate de regimuri de lucru mai flexibile, de locuințe, de perfecționarea competențelor și de facilitățile de îngrijire a copiilor.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou