Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Publicat
13 Martie 2017
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formate

 • Full report

  Number of Pages: 
  70
  Reference No: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Catalogue: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16631
  Catalogue info

  Inegalitățile veniturilor și modelele de ocupare a forței de muncă în Europa înainte și după Marea Recesiune

  Authors: 
  Eurofound

  Prezentul raport abordează preocupările în creștere referitoare la inegalitățile veniturilor, exprimate în dezbateri academice și de politică, prin furnizarea unui studiu cuprinzător al inegalităților veniturilor înainte și după Marea Recesiune, începută în 2008-2009 (date referitoare la venit pentru perioada 2004-2013).  Acesta are ca dublu obiectiv adoptarea unei perspective la nivelul UE și furnizarea unei imagini actualizate a inegalităților între diferitele surse de venit și în majoritatea statelor membre. Rezultatele arată că inegalitățile veniturilor la nivelul UE au scăzut în mod considerabil înainte de 2008, datorită unui proces puternic de convergență a veniturilor între țările europene, însă Marea Recesiune a întrerupt această tendință și a accelerat inegalitățile atât în UE, în ansamblu, cât și între majoritatea țărilor. În timp ce studiile anterioare au indicat mărirea diferențelor de venituri ca fiind principalul factor care stă la baza tendințelor pe termen lung către creșterea inegalităților în ceea ce privește venitul net între multe țări europene, prezentul raport identifică șomajul și scăderea venitului din muncă asociată acestuia ca fiind principalul motiv care determină creșterile accentuate ale inegalității din ultimii ani. Nivelurile reale de venit au scăzut, iar clasele de mijloc s-au restrâns de la începutul crizei în majoritatea țărilor europene. De asemenea, sunt explorate rolul îndeplinit de punerea în comun a veniturilor familiei în reducerea inegalităților și impactul politicilor sociale europene în amortizarea efectului turbulențelor economice asupra distribuirii veniturilor.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou