Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Actualizat
09 Ianuarie 2019
Publicat
21 Decembrie 2018
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Măsurarea diversității relațiilor de muncă în Europa: o analiză cantitativă

  Authors: 
  Eurofound

  Cercetarea anterioară Eurofound a identificat patru dimensiuni principale ale relațiilor de muncă: democrația industrială, competitivitatea industrială, justiția socială și calitatea muncii și ocupării forței de muncă. Obiectivul acestui raport este de a crea un set de indicatori care să măsoare performanța unei țări în ceea ce privește relațiile de muncă din punctul de vedere al acestor patru dimensiuni și de a elabora o tipologie de sisteme de relații de muncă, care să permită o analiză comparativă între țări a tendințelor. Raportul se axează în mod special pe democrația industrială, văzută în acest context ca fiind dimensiunea principală a relațiilor de muncă și cel mai de dorit model de guvernanță a muncii și a ocupării forței de muncă.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou