Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Publicat
17 Decembrie 2018
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Convergența ascendentă în UE: Concepte, măsurători și indicatori

  Authors: 
  Eurofound

  În urma crizei economice, liderii și factorii de decizie din UE au ajuns la concluzia că, pentru ca Europa socială să devină realitate, este necesar să se acorde atenție egală convergenței sociale și convergenței economice în procesul de elaborare a politicilor. În acest context, Eurofound a inițiat o direcție de cercetare pentru a stabili dacă și între care țări sunt convergente sau divergente tendințele socioeconomice. Prezentul raport instituie un cadru conceptual de sprijinire a cercetărilor Eurofound în materie de convergență. Raportul formulează o strategie metodologică de analiză a convergenței, pe care o aplică pentru a studia modelele înregistrate la nivelul UE pentru 37 de indicatori. Indicatorii se referă la patru dimensiuni ale domeniului social: ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă, condițiile de viață și factorii socioeconomici.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou